Regulamin

Dziękujemy Ci za świadectwo, jakie zamierzasz dać światu w imieniu poznańskiej grupy pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Jesteśmy przekonani, że czas pielgrzymki będzie przykładem Twojego chrześcijańskiego postępowania, zarówno wobec naszych gospodarzy, innych pielgrzymów, jak i wszystkich uczestników, których spotkamy podczas tych dni. Jako organizatorzy prosimy o świadectwo dojrzałości, odpowiedzialności za siebie i za grupę oraz zachowanie godne osób reprezentujących młode pokolenie naszego Kościoła.

Jako pielgrzym reprezentujący Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan na ŚDM Panama 2019, zobowiązujesz się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Niezachowanie poniższych zasad postępowania będzie powodem usunięcia z listy uczestników ŚDM. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan jest odpowiedzialne za organizację wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Panamy w styczniu 2019r. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody lub kradzieże dokonane przez członków grupy lub osoby z spoza grupy.

 1. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich spotkaniach, zajęciach, wyjazdach zamieszczonych w programie przygotowującym do pielgrzymki i przewidzianym w ramach pielgrzymki.
 2. Wszystkie spotkania w ramach ŚDM i przygotowania do nich mają swój rytm. Każdy uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybywania na określone spotkania i zajęcia oraz do odpowiedniego zachowania podczas każdego z punktów programu.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia identyfikatorów przez cały czas trwania pielgrzymki.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania każdego miejsca podczas wyjazdu tj.: lotniska, samoloty, autobusy, hotele, kościoły, domy gospodarzy, święte miejsca i lokale związane z ŚDM. W każdym z tych miejsc zachowają po sobie należyty porządek.
 5. Spotkania i rozmowy towarzyskie powinny się odbywać w miejscach publicznych. Należy pamiętać o zachowaniu ciszy nocnej pozwalając innym na odpoczynek. Wszyscy uczestnicy o określonej godzinie muszą wstawić się na miejsce noclegowe. Odwiedziny osób przeciwnej płci w prywatnych pokojach nie są dozwolone.
 6. Pełnoletni uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są egzekwować zasady regulaminu i być przykładem postępowania dla młodzieży. Nie powinni oddalać się od grupy bez wiedzy organizatorów. Wiek uczestnika to 15-30 lat.
 7. Nabywanie, posiadanie i spożywanie piwa, wina lub innych napojów alkoholowych oraz posiadanie lub używanie narkotyków jest zabronione. Niedostosowanie się do tej zasady oznacza natychmiastowe usunięcie z listy uczestników Światowych Dni Młodzieży.
 8. Uczestnicy nie mogą posiadać żadnych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
 9. Jeżeli z powodu nieprzestrzegania powyższego regulaminu lub z innych powodów (np. przemoc wobec innych) okaże się konieczne odesłanie uczestnika do domu, tenże uczestnik oraz jego rodzina/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za sposób oraz koszty przyśpieszonego powrotu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu – data ważności sierpień 2019
 11. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów w miejscach pobytu.
 12. Światowe Dni Młodzieży mają charakter religijny – każdego dnia uczestnicy modlą się, przeżywają wspólnie Eucharystię. Uczestnik powinien dołożyć wszelkich starań, by uczestniczyć w pielgrzymce w stanie łaski uświęcającej.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do pilnowania swoich rzeczy osobistych, szczególnie wartościowych przedmiotów i dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.
 14. Uczestnicy są zobowiązani w ramach możliwości do uczestniczenia w przygotowaniach do wyjazdu tj. wielbieniach, konferencjach, rekolekcjach, spotkaniach organizacyjnych.
 15. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej nie jest jednoznaczna z wyjazdem na ŚDM w Panamie.